אורי מניגלגרין

 
 
 
תפקיד: הוועדה המקצועית המלווה
 
עד שנת 2007 שרתתי כחוקר במכון למדעי הקרקע, המים והסביבה ותחומי התמחותי הם התנהגות מזהמים בקרקע ובגופי ומים ופתוח ממשקים למזעור נזקי המזהמים לסביבה. בין השנים 1994-1999 כהנתי כמדען ראשי של המשרד להגנת הסביבה ובין השנים 2005-2007 כסגן ראש מינהל המחקר החקלאי למחקר. כיום אני ממשיך לעסוק במחקר כמתנדב במכון למדעי הקרקע המים והסביבה. עמדתי בראש מספר וועדות חשובות שעסקו בנושאים מרכזיים לסביבה, למשל הוועדה המשותפת לממשלה ולתעשייה הפרטית שהגדירה מתודולוגיה לקביעת חוקים סביבתיים, מתודולוגיה אשר אומצה על ידי ממשלת ישראל.
 
דוא"ל: uriming@agri.gov.il