גדעון טופורוב

 
 
 
 
 
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 
 
 
 
תפקיד: הוועדה המקצועית המלווה
 
מרכז מקצועי ראשי חקלאות מקיימת
אני ביולוג בהכשרתי וכחוקר עסקתי בביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית ומדעי המוח. בעבודתי במשרד החקלאות אני שותף גם במחקר וגם בקביעת מדיניות בתחומים הנוגעים לחקלאות בת-קיימא. אלו כוללים בין השאר היערכות לשינוי אקלים בחקלאות, שימוש בר-קיימא בחומרי הדברה וטיוב ערכים תזונתיים בשרשרת המזון.
 
 
 
רבקה אופנבך