גלול למטה
 
 
לאור שינויי האקלים, גידול האוכלוסייה הצפוי (9.6 מיליארד אנשים ב- 2050) ועליה ברמת החיים, ייצור בר קיימא של מזון איכותי הוא אתגר מורכב, המתעצם לאור העובדה כי איכות שטחי החקלאות בעולם צפויה לרדת והמחסור במים ילך ויחריף. אנו מציעים להתמודד עם הבעיה תוך התמקדות באזור בית השורשים. הידע על בית השורשים, החצי החבוי של הצמח, הוא מועט יחסית לחלקים העל אדמתיים ומהווה גורם מגביל בתעשיות הקשורות לחקלאות. אנו מציעים מוקד ידע רב-תחומי משולב לפיתוח כלים ושיטות חדשניות שיעצימו את היכולות היצרניות בישראל – בחקלאות ובתעשייה. הפוטנציאל היישומי של מוקד ידע מכוון לבית השורשים הוא רב לתעשייה ולאקדמיה בישראל ויאפשר לפתח טכנולוגיות וידע להתמודד עם התנאים המשתנים תוך שמירה על סביבה המקיימת את מקורותיה. מוקד הידע "שורש דבר" יאגד בתוכו שלושה פרויקטים מחקריים: הראשון מתמקד בשיפור כנות ורוכב בתנאי עקה; השני עוסק בתיאור פיזיקלי וכימי מדויק של בית השורשים, והשלישי מתרכז בשיפור הגידול והגנה על הצמח ממחוללי מחלות ע"י חיידקים מועילים".

 
 
 
 
כנות
 
 
 
 
המחקר יתמקד בבניית מערכת הבודקת עמידות שורשים וחיבור מיטבי של כנה-רוכב על-ידי מבחנים מורפולוגיים - מטבוליים - מולקולריים - ופזיולוגיים של גידולים מורכבים והתאמתם לאזורים צחיחים. פרויקט זה הוא ארוך טווח ובו ייערכו ניסויים בפלטפורמות משותפות בהן ייעשה ניטור רציף ולא רציף של בית השורשים של כנות עמידות בתוספת משפרי גידול ביולוגים וכימיים.