חזון ומטרות

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 

חזון "שורש דבר" – מוקד ידע בית-השורשים למינוף חקלאות מודרנית

 
מטרת-העל של מוקד הידע "שורש דבר" היא להוות קורת גג משותפת המאחדת ומאגדת מספר פרויקטים מחקריים ממוקדים בחקר בית השורשים של גידולים חקלאיים, שפתרונם מחייב עבודת מו"פ רב-תחומית, אינטגרטיבית, על ידי מספר קבוצות מחקר שונות, במקביל.
מוקד הידע "שורש דבר" מתמקד במחקר יישומי חדשני בשאלות ביולוגיות, פיזיולוגיות, גנטיות, מיקרוביולוגיות, פיזיקליות וכימיות לגבי בית השורשים של גידולים חקלאיים, עם דגש על ירקות מורכבים.
מטרת הידע והכלים שיפותחו במוקד היא להביא את תעשיית המו״פ הישראלית
למובילות עולמית בחקר בית השורשים ולאפשר חקלאות מתקדמת ומקיימת המותאמת לתחזיות העלייה באוכלוסיית העולם ובדרישה למזון לצד תנאי סביבה ואקלים משתנים.
ידע זה עתיד להיות מיושם על ידי חברות הפעילות בתחום לטובת החקלאות ודרכן לחקלאים בארץ ובעולם. זאת לשם מינוף היכולות המחקריות בישראל לכיוונים שיאפשרו פיתוח טכנולוגיות וידע חקלאי מכווני תעשייה וייצוא בעלי ערך מוסף גבוה.
לשם כך, "שורש דבר" מאגד תחתיו חוקרים מובילים מתחומי מחקר שונים וממספר מוסדות מחקר (האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ומנהל המחקר החקלאי), ונעשה בשיתוף פעולה הדוק עם מו"פים אזוריים וחברות אגרוטכנולוגיות ישראליות מובילות.
שלושה פרויקטים מחקריים מרכיבים את מוקד הידע. הראשון ארוך טווח (שש שנים) והאחרים קצרי טווח (שלוש שנים). פרויקט א' - מתמקד בבניית מערכת הבודקת עמידות שורשים וחיבור מיטבי של כנה-רוכב על-ידי מבחנים מורפולוגיים-מטבוליים-מולקולריים-ופיזיולוגיים של גידולים מורכבים והתאמתם לאזורים צחיחים. פרויקט זה הוא ארוך טווח ובו נערכים ניסויים בפלטפורמות משותפות בהן נעשה ניטור רציף ולא רציף של בית השורשים של כנות עמידות בתוספת משפרי גידול ביולוגים; פרויקט ב' - נועד לפתח כלים לקבלת החלטות מבוססות ניטור ומודלים כדי לייצר תפוקה חקלאית מיטבית ביחס לתשומות; פרויקט ג' - מפתח פתרונות מיקרוביאליים ובוחן את יעילות יישומם באמצעות מערכת ההשקיה כדי לשפר את הגידול ולצורך הגנה על הצמח.