יוסי מזרחי

 
 
 
תפקיד: הוועדה המקצועית המלווה
 
השתתפתי בפיתוח העקרונות כיצד לקבל עגבניות עם חיי מדף ארוכים. מאז 1984אני עוסק בתירבות של עצי בר נושאי פרי לפתחם כגידולי מטע חדשים. בין המינים הנחקרים ניתן למצוא את הצבר, מיני קקטוסים עמודיים המכונים פיטיות, מרולה ותפוז קופים שהם עצי בר נושאי פרי מאפריקה.
המינים הנ"ל נחקרים גם ברמה של פיזיולוגיה של הצמח השלם, בנושאים כמו יעילות ניצול מים, עמידות למלח וליובש, הזנה בפד"ח, גיזום, איכויות פרי, פיזיולוגיה שלאחר קטיף וכדומה.
 
דוא"ל:mizrahi@bgu.ac.il