כנות והרכבות

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
כנות והרכבות
 
 
 
 

יחסי כנה ורוכב בירקות בתגובה לעקות א-ביוטיות

 
המחקר יתמקד בבניית מערכת הבודקת עמידות שורשים וחיבור מיטבי של כנה-רוכב על-ידי מבחנים מורפולוגיים - מטבוליים - מולקולריים - ופזיולוגיים של גידולים מורכבים והתאמתם לאזורים צחיחים. פרויקט זה הוא ארוך טווח ובו ייערכו ניסויים בפלטפורמות משותפות בהן ייעשה ניטור רציף ולא רציף של בית השורשים של כנות עמידות בתוספת משפרי גידול ביולוגים וכימיים.
 
 
 
 
 
 
 

קבוצת המחקר

 
שמעון רחמילביץ' - אוניברסיטת בן גוריון
דודו וייס - האוניברסיטה העברית
אהרון פאיט - אוניברסיטת בן גוריון
סיימון ברק - אוניברסיטת בן גוריון
נעמי תל-צור - אוניברסיטת בן גוריון
שמוליק וולף - האוניברסיטה העברית
אלי פאליק - מכון וולקני
רוני כהן- מכון וולקני
 
 
 
 
 

תוצרים צפויים

 
תוצר 1. הרכבות עמידות לעקות א-ביוטיות שיאפשרו את הרחבת אזורי הגידול, מועדי הגידול ואת טווח איכויות מי ההשקיה.

תוצר 2. סמנים גנטיים, פיזיולוגים, ופנולוגיים לעמידות שורשים של כנות לעקות אביוטיות.

תוצר 3. טכנולוגיות לניבוי של התאמת כנות לרוכבים בהתאם לתנאי הסביבה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חברות בעלות עניין עסקי

 
 
סינג'טה
 
 
 
Haifa
 
 
 
חישתיל
 
 
 
hazera
 
 
 
evogene
 
 
 
Rootility