כנות והרכבות - מטרות

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
1) הבנת הגורמים המשפיעים על תפקוד ומבנה מערכות שורשים של גידולים מורכבים בתגובה לעקות אביוטיות פרטניות ומשולבות (טמפרטורות קיצוניות, מליחות ויובש).
2) פיתוח מערכת לבחינת כנות אשר תסייע בבחירה של כנות מובחרות לשיפור היבול ואיכותו לפני ואחרי הקטיף, ולניהול חקלאי בר קיימא.
3) השאת יבול בגידולים מורכבים.

בחינת הכנות תתאפשר על ידי שילוב של סמנים גנטיים, פיזיולוגים ופנולוגיים לעמידות כנות לעקות אביוטיות פרטניות ומשולבות שיעזרו למצוא זנים עמידים ולהשאת היבול ואיכותו בתנאי האקלים הנוכחיים והחזויים בעיקר באזורים צחיחים. הידע הקיים על עמידות כנות לעקות אביוטיות והסמנים שלהם קטן מאד ולפיכך יעדי המחקר עונים על דרישת התעשייה החקלאית בישראל ובעולם בכלל.

 
 
 
תמונה6ניטור