כנות והרכבות - תקציר מדעי

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
תמונה1
 
 
 
במרכז הפרויקט עומדת לבחינה טכנולוגיה של הרכבת צמחים בירקות תוך דגש על השפעת בית השורשים. טכנולוגיה זאת מוכרת בעצים ופחות מפותחת בירקות. הפרויקט יתמקד בסמנים מורפולוגיים-מטבוליים-מולקולריים-ופיזיולוגיים של מערכות שורשים ושל יחסי כנה-רוכב מיטביים באופן כללי, ובפרט בתגובה לתנאי טמפרטורה קיצוניים, ליובש, מליחות, ולשילוב בין העקות.

המחקר ייעשה בעגבניות ובדלועיים בארבעה שלבים:
(1) יצירת תשתיות מחקריות (איסוף חומר גנטי ומניפולציות גנטיות);
(2) אפיון רב תחומי שילובים של כנה-רוכב וצמחים לא מורכבים במצעים מנותקים ובקרקע בחשיפה לעקות ולשילוב שלהן;
(3) הבנת המנגנונים לעמידות כנות לעקות אביוטיות משולבות;
(4) פיתוח ויישום השימוש במידע על המאפיינים, המנגנונים והבסיס הגנטי לשימוש ככלי מדידה בשורשים בכלל על פי צרכי השווקים העולמיים והישראלים.

המחקר בשנים הראשונות ייערך בשלושה מוקדים: נווה יער, הפקולטה לחקלאות ברחובות, והמכונים לחקר המדבר בשדה בוקר. בהמשך יורחב המחקר גם למו"פ רמת נגב ולמו"פ ערבה. פוטנציאל המחקר המדעי, היישומי והפיתוח העסקי של ירקות מורכבים הוא עצום, בעיקר בשל הגידול העקבי בהיקף ההרכבות בעולם והיכולת לקצר את מחזור ההשבחה ולהרחיב את טווח מקורות המים המשמשים לגידול מבלי לפגוע באיכות. מחקר רב-תחומי, מתקדם ומשולב עם התעשייה בנושא יחסי רוכב-כנה יכולים לבנות תשתית איתנה ולהקנות לחברות ישראליות יתרון תחרותי משמעותי בשוק עולמי רחב היקף וצומח במהירות.