מאיה שניט-אורלנד

 
 
 
 
 
ממ"ר מטה מליחות וקולחין, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 
 
 
 
תפקיד: הוועדה המקצועית המלווה
 

 
 
 
רבקה אופנבך