משפרי גידול בסביבת בית השורשים

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
משפרי גידול בסביבת בית השורשים
 
 
 
 

משפרי גידול ביולוגיים בסביבת בית השורשים

 
הפרוייקט יבנה אינטגרציה של פתרונות ביולוגיים עם טכנולוגיות גידול חדשות, במטרה ללוות את הצמח לאורך גידולו, לשפר את התפתחותו ולהגן עליו מפני מזיקים.

 
 
 
 
 
 
 

קבוצת המחקר

 
אדוארד יורקביץ'- האוניברסיטה העברית
דרור מינץ - מכון וולקני
גלבוע אריה - אוניברסיטת בן גוריון
זאב רונן - אוניברסיטת בן גוריון
אלכס יקירביץ' - אוניברסיטת בן גוריון
יעל הלמן - האוניברסיטה העברית
שאול בורדמן - האוניברסיטה העברית
 
 
 
 
 

תוצרים צפויים

 
תוצר 1. חיידקי קרקע ואופי יישומם לשיפור הגידול והעמידות של גידולים חקלאיים.

תוצר 2. ממשק יישום מיטבי בגידולים מורכבים ובמצבי עקה שיאפשר לחברות כלים לשיפור תשומות גידול.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

חברות בעלות עניין עסקי

 
 
evogene
 
 
 
adama
 
 
 
חיפה כימיקלים
 
 
 
גדות
 
 
 
חישתיל
 
 
 
הורד