משפרי גידול בסביבת בית השורשים - תקציר מדעי

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 

 
 
אזור בית השורשים מהווה נישה עשירה ומזינה למגוון מיקרואורגניזמים. ההרכב הכימי, תכונותיו הפיזיקליות והגנוטיפ של הצמח משפיעים על ההרכב המיקרוביאלי של הקרקע באזור בית השורשים ועל מגוון יחסי הגומלין המתקיימים בו. תנאי סביבת הקרקע יחד עם גנטיקת הצמח ויחסי הגומלין שביניהם בונים את אוכלוסיות החיידקים ותפקודיהם. אינטראקציות אלה מעודדות אוכלוסיות חיידקים מזיקות או מועילות לגידול הצמח. מטרת פרויקט זה, היא לפתח משפרי גידול ומדבירים ביולוגיים ודרכי יישומם לקרקע כולל דרך מערכת ההשקיה. הפרויקט ינצל את היכולת להחדיר ולעקוב אחרי מיקרואורגניזמים ייחודיים ופעולתם בבית השורשים כדי לפתח גישות חדשות לעידוד גידול ושמירה על בריאות הצמח. כמו כן, ננצל טכנולוגיות חדשות על מנת לאפיין תגובת המיקרוביוטה של השורש לתנאים משתנים בית השורשים. הפרויקט יתרכז בגידולים חשובים כגון עגבנייה ותפו"א וצמחי מורכבים שייבחרו בפרויקט כנות והרכבות, תחת תנאי גידול שונים המשקפים את הידע הנצבר בפרויקט הניטור.
זנים שונים של חיידקי Paenibacillus ו-,Azospirillum וזנים חדשים של חיידקים מעודדי גידול ומדבירים פוטנציאליים הנמצאים בידינו המהווים מאגר גנטי חדש ייבחנו תחת תנאים שונים בגידולים השונים. כמן כן, תיבחן השפעת שילובם של החיידקים טורפי החיידקים Bdellovibrio ודומיהם עם חיידקים מדבירי מחלות על יעילות ההדברה. בנוסף, ובעזרת גישות של ריצוף כללי יפוענחו תנאי בסביבה ותנאי גידול המשפיעים על מבנה אוכלוסיות חיידקי הריזוספירה ופעולתם. התוצרים הצפויים של פרויקט זה כוללים:
1. פיתוח גישות חדשות להדברת מחלות ועידוד גידול המובילות לתכשירים חדשים.
2. אפיון דגמי אוכלוסיות חיידקים וגנים בריזוספירה, המהווים סמנים לריזוספירה יעילה.
3. פיתוח ממשק יישום של משפרי הגידול ביולוגיים עם מערכת ההשקיה.
 
 
 
Acidovorax M6-V2-hamsa