ניטור

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
ניטור
 
 
 
 

מערכת קבלת החלטות לייעול ממשק תשומות המבוססת על ניטור הרצף קרקע-צמח-אטמוספירה (רקצ"א)

 
נועד לפתח כלים לקבלת החלטות מבוססות ניטור ומודלים כדי לייצר תפוקה חקלאית מיטבית ביחס לתשומות.

 
 
 
 
 
 
 

קבוצת המחקר

 
נפתלי לזרוביץ - אוניברסיטת בן גוריון
מנחם מושליון- האוניברסיטה העברית
יוני אפרת - אוניברסיטת בן גוריון
משה שנקר - האוניברסיטה העברית
נורית אגם - אוניברסיטת בן גוריון
עפר דהן - אוניברסיטת בן גוריון
גולן בל - אוניברסיטת בן גוריון
ארנון קרניאלי - אוניברסיטת בן גוריון
ערן טס - האוניברסיטה העברית
עידו קן - האוניברסיטה העברית
תמיר קמאי - מכון וולקני

 
 
 
 
 

תוצרים צפויים

 
תוצר 1. מערכת ניטור אינטראקטיבית להערכת מדדים פיזיקליים, כימיים, וביולוגיים בבית השורשים וברצף קרקע-צמח-אטמוספירה.

תוצר 2. מודל זרימת מים, הסעת מומסים, ומעבר גזים וחום המתאר את תנאי בית השורשים ואת הרקצ"א, ואת האינטראקציות בין הפרמטרים שייבחנו, בסביבות שונות ובממשקים שונים.

תוצר 3. שימוש במודל לתכנון יישום תשומות (מים, דשנים, וכו') לצורך אופטימיזציה של תנאי בית השורשים בהתאמה לדרישות הצמח, לאופי הקרקע, לתנאי אקלים שונים, ולאיכויות מים שונות.

תוצר 4. מערכת לניהול יישום תשומות המבוססת על שינויים עיתיים ברצף קרקע-צמח-אטמוספירה ובמערכות חקלאיות שונות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

חברות בעלות עניין עסקי

 
 
נטפים
 
 
 
חיפה כימיקלים
 
 
 
 
phytech
 
 
 
 
ADAMA
 
 
 
scantask
 
 
 
KLAD