ניטור - תקציר מדעי

 
 
 
usa2
 
 
 
 
 
 
בשנים האחרונות מושקעים משאבים רבים בניסיון להפוך את הגידולים החקלאיים לפחות רגישים לעקות סביבה, וזאת כדי לאפשר השאת יבולים בתנאי חקלאות אינטנסיבית, וכן כדי לאפשר את גידול הצמחים גם באזורים קשים יותר. אולם, למרות הצלחות חלקיות, למשל בבחירת כנות עמידות למליחות או למחלות קרקע, הכוונת ממשק ההשקיה לשטיפת מלחים יעילה, וכד' בשלב זה אין בידינו כלים להכוונת תנאי בית השורשים באופן שיביא למיצוי פוטנציאל ההתפתחות והיבול של גידולים חקלאיים. תנאי הגידול המיטביים בבית השורשים (הרכב תמיסת הקרקע, כמות וזמינות המים וחומרי הדשן, טמפרטורה, אוורור) מוכרים לנו במידה רבה עבור הגידולים השונים. אולם כיום אין בידינו כלים מתאימים לאפיון ומעקב אחר התנאים השוררים בפועל בתוך בית השורשים. הקושי קיים הן במדידות לא מופרות והן באפיון ההשתנות המרחבית והעיתית של התכונות השונות. הנחת העבודה של פרויקט ב' היא שניטור נכון של הפרמטרים החשובים, ברמת רזולוציה מרחבית ועתית מושכלת, ובשילוב עם מודל זרימה שיוכל לתאר את השתנות התנאים בהתאם לפרמטרים חיוניים (אופי הקרקע, אפיון מי ההשקיה, דרישות הצמח), יכול להוות בסיס לממשק שישמור על תנאי בית השורשים בתוך התחומים האופטימליים עבור כל משתנה. מידע זה יוכל להוות בסיס גם לתהליך טיפוח וברירה של קווים גנטיים חדשים של גידולים שונים, שכן חלק ניכר מהפערים הקיימים בין הידע הגנטי הרב העומד לרשותנו לבין היכולת לנצלו לטיפוח הגידולים נובע ממורכבות התגובה של הצמח לסביבה המשתנה. פיתוח כלים פונקציונליים שיוכלו לנטר בזמן אמת, ובתנאי בית שורשים מוגדרים על פי הפרמטרים השונים, את מכלול תגובות הצמח לסביבה (קרקע, אטמוספרה) עשוי (1) להשתלב ככלי טיפוח וסלקציה לחברות הזרעים להאצת שלבי הגילוי והפיתוח של זנים מותאמים לסביבות מוגדרות; (2) להשתלב ככלי תומך לשימוש המגדלים לשיפור תשומות הגידול ולהתאמה ספציפית של גידול לסביבתו; ו- (3) להשתלב בתעשיות אגרוטכנולוגיות נוספות כגון תעשיות הדשנים וחומרי ההדברה כיוון שהוא ייתן למפתחים כלי אופטימיזציה אינטראקטיבי ראשון במעלה שיחליף את שיטות הניסוי והטעיה המקובלות כיום.
 
 
 
Eran Tas