רבקה אופנבך

 
 
 
 
 
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
 
 
 
 
תפקיד: הוועדה המקצועית המלווה
 
רכזת תחום ירקות במו"פ ערבה תיכונה וצפונית. גידולי הירקות העיקריים במחקרים הם: פלפל, עגבניות, חציל, מילון, אבטיחים וגידולים חדשים. המחקרים מתמקדים בעיקר בגידול מוגן (חממות, בתי רשת ומנהרות עבירות). נלמדות תגובות הגידולים השונים לתנאי עקה על רקע של אקלים קיצוני (טמפ' גבוהות ונמוכות) מליחות מים גבוהה, מחסור במים וגידול על קרקע שולית.
 
 
 
רבקה אופנבך