שבתאי כהן

 
 
 
 
 
מו"פ דרום, רמת נגב וערבה
 
 
 
 
תפקיד: הוועדה המקצועית המלווה
 
פעילות בתחום: מומחה בתחום ירקות וגידולים חסויים והדרכה חקלאית.

  • ניסויים אגרוטכניים לשיפור תפוקות ואיכות תוצרת חקלאית.
  • השקיה במים מליחים ובמים מותפלים והשפעתם על יבול ואיכות בעגבניות.
  • הזנת צמחים.
  • גידולים חדשים(Halophyte) ואחרים.
  • תִּרְבּות צמחי בר למטרת הפקת חומרי טבע.
  • שיפור ופיתוח שיטות לגידול פלפל תות שדה ואננס בחממות.

פרויקטים מיוחדים:
  • פיתוח ענף גוג'י ברי להנבת פרי טרי
  • פיתוח שיטות לשליטה על מועדי הנבה בפלפל בערבה בתנאי עקת חום (עקות דשן ואפיון פטוטרות לבקרת הזנה).
  • פיתוח ענף פטל (חד שנתי) ליצוא חורפי בערבה.
  • אגרוטכניקה ב"המפ" וקנביס רפואי